Co by to tak stálo

Fyzioterapie

terapie 60. minutová 600

 • komplexní diagnostika těla - kineziologický rozbor a vysvětlení obtíží
 • techniky na aktivaci správných pohybových návyků na naurofyziologickém podkladě vycházející z vývojové kinezilogie člověka (akrální koaktivační terapie-Špringrová)
 • zlepšení pohybové koordinace: v sedě, v leže, ve stoji a při chůzi
 • aktivace hlubokého stabilizačního systému  aktivita CORE v každodenním životě
 • a vždy něco na víc

Fyzio cvičení - konzultace

terapie 30. minutová 300


 • senzomotorické cvičení: na labilních plochách a balančních pomůckách, pěnové podložky,cvičení na velkém míči, s overballem, therabandem a s vlastní váhou těla
 • automobilizační cvičení: proti opakujícím se blokádám zad, SI skloubení, žeber a dalších kloubů
 • správné dýchání: úprava stereotypu dýchání, nácvik bráničního dýchání
 • konzultace: ohledně cvičení, o ergonomii na pracovišti i doma, doporučení vhodných pomůcek proti bolestem pohybového aparátu
 • a vždy něco na víc

Fyzioterapie s měkkou technikou

terapie 60. minutová 600

Techniky měkkých tkání

 • Vlivem přetížení, nemocí a úrazů dochází v oblasti měkkých tkání ke změnám jako jsou ztuhnutí a přilepení tkání k sobě. Vznikají zatvrdliny - "myegelozy" a spoušťové body - "trigger pointy" vyvolávající lokální bolest, ale i bolest přenesenou do vzdálených segmentů těla.
 • Pomocí specifických hmatových technik se obnovuje protažitelnost a posunlivost měkkých tkání (kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů). Dochází k optimalizaci jejich funkce a k ústupu bolesti.

Masáž klasická/relaxační 


masáž 60. minutová 480

(masáž zad, šíje a horní končetiny)


masáž 90. minutová 720 Kč

(masáž zad, šíje, horní i dolní končetiny)